Funkčná zóna

Často vyslovované a opakované slovné spojenie funkčná zóna sa stáva súčasťou dnešného fitness života a športového tréningu. Využívanie váhy vlastného tela, voľných závaží, silového odporu, balančných a nestabilných podložiek, riešenie pohybových úloh, prekonávanie odporu a gravitácie, funkčné využívanie ľudského tela, vykonávanie základných lokomočných pohybov so závažím alebo s odporom – to všetko tvorí funkčný tréning.